Tělo je harfou duše a záleží jen na nás, zda bude znít líbeznou hudbou nebo zmatenými zvuky – Ch. Džibrán

Bc. Daniel Dvořák, Ht.

Specializuje se na Ericksonovskou hypnoterapii a její využití zejména v oblasti zvýšení sebevědomí, podporu při léčbě úzkostných a fóbických poruch, odvykání kouření, závislost na alkoholu, poruchy spánku. Mezi další jeho specializace patří poruchy chování u dětí a mladistvých včetně výchovného poradenství.

  • Absolvent oboru Speciální pedagogika – psychologie
  • Státní závěrečná zkouška (SZZK): pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, etopedie
  • Hypnoterapeutický výcvik u Mgr. Martina Jana Švermy a výcvik v hypnóze u NLPEA (650 hodin)
  • Koordinátor a člen redakční rady Českého spolku hypnoterapeutů
  • Mezinárodně certifikovaný Praktikant NLP NLPEA
  • Mezinárodně certifikovaný Mistr Praktikant NLP NLPEA
  • Aktivizační činnosti v sociálních službách, pedagogicko-psychologické poradenství